Články

Svět očima zvířat

Pes a kočka jsou predátoři a mají oči vyvinuté tak, aby byli schopní vidět ostře i při horších světelných podmínkách. Tato vlastnost jim umožňuje vystopovat a chytit rychle se pohybující kořist nezávisle na tom, zda je den či noc. Kočky mají nejcitlivější zrak ze všech domácích zvířat...

Taky se bojíte injekční stříkačky a jehly?

Herpesviry koní patří mezi DNA viry a vyskytují se po celém světě. Tyto viry můžeme zařadit do čeledi Herpesviridae a rodu Varicellovirus, kam patří i původce Aujezskyho choroby. V současné době je známo u koňovitých 11 EHV virů (Borchers a kol., 2005), z nichž 3 (EHV-1, EHV-3 a EHV-4) způsobují závažné onemocnění koní.  Za zmínku stojí ...

Stránky