Dornova metoda

Dornova metoda se řadí mezi osteopatické metody. V podstatě jde o navrácení kloubů a obratlů do jejich fyziologické podoby. Rozdíl oproti chiropraxi je v tom, že se toto navrácení děje volným a přirozeným pohybem. Vrácením kostí do jejich normální polohy se vyrovnává také celková dynamika i statika pacienta.

Tato metoda byla vyvinuta v Německu Dietrem Dornem, který se několik hmatů naučil od sedláka, když si přivodil blokádu páteře. Na této metodě pak postupně pracoval a jeho žáci ji nazvali právě Dornova metoda. U lidí je pro svou jednoduchost, bezpečnost a účinnost stále více vyhledávanou a oblíbenou metodou. Lze s ní s úspěchem léčit problémy spojené se skoliózou, vyrovnává rozdílnou délku končetin a zlepšuje a napravuje tak celou statiku těla. U zvířat lze tuto metodu s menšími modifikacemi využít nejen u malých zvířat, ale i u koní, v případě potřeby ale třeba i u oslů, skotu, koz… Tuto metodu je možné aplikovat prakticky na jakéhokoli obratlovce (s trochou nadsázky samozřejmě smiley ) .

Někdy si lidé tuto metodu pletou s chiropraxí. Chiropraxe je metoda, která využívá momentu překvapení a vrací obratle do správné polohy rychlým pohybem. Při tomto způsobu ošetření se obchází svalová ochrana kloubů a obratlů a neznalý chiropraktik tak může zvířeti přivodit neodborným ošetřením další, někdy i závažnější zranění, než které měl vyřešit. Pokud si ke svému zvířeti chcete zavolat chiropraktika, nejdříve bych si o něm zjistila, kde tuto metodu studoval a zda absolvoval závěrečné zkoušky a získal certifikát opravňující tuto metodu vykonávat. Bohužel jsou mezi námi i ti, kteří tuto metodu dělají, aniž by takový certifikovaný kurz absolvovali. Je tedy vhodné si tyto informace předem zjistit.

Naproti tomu Dornova metoda využívá právě okolních svalů ke srovnání poloh kloubů a jednotlivých obratlů. Tím, že navrací klouby do fyziologické polohy za aktivního pohybu, je toto ošetření naprosto bezpečné a mnohem šetrnější. Zvíře je tedy mnohem jednodušší ošetřit i následně (některá zvířata, zejména citliví koně, si mohou z ošetření chiropraktikem odnést velmi negativní a bolestivou zkušenost a může být problém je podruhé ošetřit), zvířata proceduru snáší velmi dobře, někteří pacienti ke konci téměř usínají smiley ).

Pokud je během ošetření nalezen svalový spazmus, který se nepodaří rozmasírovat, případně je některý obratel posunutý dovnitř, přikládají se na tato místa baňky, které vytvoří na kůži podtlak a pomáhají uvolňovat svalové spazmy a v případě obratlů posunutých dovnitř těla je pomáhají dostávat zpět na své místo. Pokud je potřeba nebo mně o to majitel požádá, přidávám ještě masáž problematických partií, nejčastěji záda a krk. V případě potřeby je možné vyzkoušet i kinesiotaping (lze jej využít zejména po srovnání vyrotovaných obratlů, kdy pomáhají postižené místo stabilizovat a zabraňují tak opakování problému).